Author: kontakt@panikulka.pl

Totalna Biologia

Według podejścia Totalnej Biologii choroba to zaprogramowana biologiczna odpowiedź naszego organizmu na doświadczanie nieuświadamianego wewnętrznego...
Zobacz więcej
conversation

DIALOG MOTYWUJĄCY

Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający szczególną...
Zobacz więcej
solution

TSR

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach dąży do poszukiwania najbardziej optymalnego rozwiązania trudnej sytuacji, w której znalazł...
Zobacz więcej