TSR

solution

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach dąży do poszukiwania najbardziej optymalnego rozwiązania trudnej sytuacji, w której znalazł się klient. Osoba pomagająca nie skupia się na odkryciu źródła problemu i jego analizowaniu.   Wspólne spotkania  mają na celu wydobycie i wzmocnienie zasobów klienta, jego mocnych stron oraz budowanie wewnętrznej siły do przezwyciężania trudności.

Podejście TSR  koncentruje się na teraźniejszości, na tym co dzieje się tu i teraz. Przeszłość analizowana jest tylko z perspektywy pozytywnych doświadczeń, które mogą być użyteczne  w osiągnięciu oczekiwanej przez klienta zmiany. Jednym z założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest przekonanie, że każda osoba szukająca pomocy jest wyjątkowa, niepowtarzalna oraz posiada wystarczające  zasoby osobiste by dany problem rozwiązać, a rolą terapeuty jest  pomoc w ich wydobyciu. Pomagający prezentuje postawę niewiedzy –  nie wie lepiej i więcej od klienta ponieważ to klient jest ekspertem od swojego życia. W TSR praca terapeutyczna koncentruje się na określaniu małych kroków w kierunku realizacji celu, jednocześnie uwzględniając realne możliwości i zasoby klienta.

Podstawowe założenia TSR:

 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
 • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznaczają potrzeby, a nie problem,  
 • Małe zmiany wywołują duże zmiany.
 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy -współpraca jest niezbędna.
 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

Filozofia centralna TSR:

 • Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO
 • Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego

Terapia Skoncentrowana  na Rozwiązaniach ma szerokie zastosowanie w wielu obszarach m.in. w leczeniu uzależnień, depresji, zaburzeń odżywiania. Sprawdza się  także w pracy z klientami doświadczającymi np. przemocy, konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych itp.


Bibliografia:
Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Warszawa 2006.
Szczepkowski J., Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016.