DIALOG MOTYWUJĄCY

conversation

Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się, zwracający szczególną uwagę na język zmiany. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany w atmosferze akceptacji i współczucia.” Ważnym elementem każdej zmiany jest uczucie ambiwalencji, czyli jednoczesne dostrzeganie jej plusów i minusów. Często chcemy zmiany, ale jednocześnie obawiamy się nowego. Ważną rolą terapeuty w dialogu motywującym jest praca z ambiwalencją i osłabienie jej  hamującego wpływu.

 Podczas spotkań klient ma  przestrzeń  by odkryć źródło własnej motywacji, ugruntować to, co jest najważniejsze dla niego oraz znaleźć rozwiązania, które będzie umiał zastosować. Atmosfera współpracy i  empatii  buduje u klienta poczucie akceptacji oraz przekonanie , że nikt nie będzie naprawiał go na siłę. Może sam odkryć, że  poczucie sprawczości  potrzebne by uruchomić  proces zmian jest w nim.

W  nurcie dialogu motywującego  klient to  „ekspert  od swojego życia” funkcjonujący jako niezależna  autonomiczna jednostka, która  poprzez  obserwację,  naukę  i zebrane  doświadczenia,  kształtuje swoją wiedzę  o sobie, innych ludziach i otaczającym świecie.

Zgodnie z założeniami  dialogu motywującego jednostka  reaguje oporem na odebranie swobody, najchętniej przyznaje rację argumentom, które sama wypowiada i jest skłonna wypróbować w życiu rozwiązania,  które sama wymyśliła.

Dialog motywujący opiera się na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Polega na takim oddziaływaniu terapeutycznym, aby wzmocnić lub wzbudzić w pacjencie jego  zaangażowanie w procesie leczenia  w celu wprowadzenia istotnych zmian w życiu.

W dialogu motywującym nie tylko wzmacniamy przekonania pokazujące, że zmiana jest możliwa, ale doceniamy też, że nie ma ‘jednego sposobu’ osiągnięcia zmiany. Niezwykle pomocne, a w dialogu motywującym wręcz zasadnicze, jest rozpoczynanie od sprawdzania i rozwijania własnych planów działania pacjenta.

Podstawowym celem  jest pomoc klientowi  w odkrywaniu jego wewnętrznego źródła motywacji do zmiany. Za pośrednictwem określonych strategii motywujących  i umiejętnie prowadzonej rozmowy motywującej możliwa jest zmiana motywacji zewnętrznej (z którą pacjent zgłasza się na terapię) na wewnętrzną motywację do zmiany. To  metoda pracy, pozwalająca odnaleźć i zwiększać motywację u pacjentów by pomagać im w przezwyciężaniu różnorodnych życiowych trudności.


Bibliografia:
Miller W.R., Rollnick S., Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji, PARPAMEDIA, Warszawa 2009,
Naar-King S., Suarez M., Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.