Interwencja kryzysowa
Przestrzegam klauzuli poufności. Zachowuję tajemnicę zawodową. Sytuacje, które nie obejmują ww. klauzuli dotyczą zagrożenia życia lub zdrowia klienta, czy innych osób. Nie udzielam osobom trzecim informacji dotyczących klientów korzystających z pomocy psychologicznej.
 

Szybki kontakt

+48 513 154 726

crisis intervention

 

Interwencja kryzysowa


Działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem zdrowia lub życia.


interview

Zasady spotkań indywidualnych

  • Czas trwania spotkania 60 min
  • Klient termin spotkania może odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie; klient płaci za sesję, w której nie uczestniczył jeśli nie odwołał jej w ustalonym terminie
  • W przypadku spóźnienia się na spotkanie, czas nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana