Emocjonalność ciała

Omawiane zagadnienia:

Podczas 2-dniowego spotkania podzielonego na część praktyczną i teoretyczną uczestnicy będą mieli możliwość odczuwać, nazywać, badać, oswajać, wyrażać, opisywać i akceptować emocje. Wszystko po to, aby mogli je sobie uświadomić i wyłonić z cienia na powierzchnię. Praca w grupie pozwoli także uczestnikom rozwijać umiejętność odczytywania i reagowania na komunikaty emocjonalne innych osób. Podczas szkolenia użyte zostaną narzędzia psychologiczne z różnych podejść teoretycznych. Szczegółowy plan szkolenia podany zostanie w marcu 2021 r.

Adresaci:

Wszyscy, którzy chcą nawiązać świadomy, autentyczny kontakt ze swoim ciałem i emocjami.

Czas trwania:

2 dni

Emocjonalność ciała