Interwencja kryzysowa

 

Szybki kontakt

+48 513 154 726
Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa

Działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem zdrowia lub życia.

Interwencja kryzysowa jako forma pomocy psychologicznej jest adresowana do osób zmagających się z nagłą, trudną lub traumatyczną sytuacją. Celem interwencji kryzysowej jest działanie zmierzające do złagodzenia występujących u klienta objawów wywołanych na skutek nienaturalnych warunków w jakich się znalazł oraz stopniowe odbudowanie jego równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości.

Kryzys może zostać wywołany przez jedno, nagłe, silne zdarzenie lub kilka sytuacji występujących razem jednocześnie, lub w krótkim czasie po sobie. Zazwyczaj wystąpienie kryzysu poprzedzone jest samotnym zmaganiem się z silnym stresem połączonym z brakiem poczucia bezpieczeństwa w środowisku oraz odczuciem wyalienowania z otoczenia.

Występowanie sytuacji kryzysowych w życiu człowieka jest zjawiskiem naturalnym i uniwersalnym, każdy z nas wcześniej czy później doświadczy jakiegoś rodzaju kryzysu czy to o charakterze rozwojowym, egzystencjonalnym, środowiskowym, czy sytuacyjnym. Osoba będąca w kryzysie zazwyczaj doświadcza stanu zagubienia, bezradności, wyczerpania, co uniemożliwia jej samodzielne rozwiązanie problemu, często potrzebuje pomocy instytucji zewnętrznych.

Kryzys jest zjawiskiem wpływającym na funkcjonowanie człowieka w sferze mentalnej, emocjonalnej i behawioralnej, dlatego też interwencja kryzysowa opiera się na wszechstronnych działaniach polegających na współpracy wielu specjalistów np. psychologa, policjanta lekarza, prawnika czy pracownika socjalnego. Kryzys, jeśli nie tkwimy w nim zbyt długo może być dla nas rozwojowy i przynieść korzyść w postaci rozpoczęcia procesu przemiany.

 

Interwencja kryzysowa – kiedy może pomóc?

Interwencja kryzysowa znajduje zastosowanie w następujących sytuacjach:

 • zagrożenia samobójstwem, pojawienie się myśli samobójczych
 • doświadczenia wypadków, katastrof i przestępstwa
 • choroby własnej lub osoby z rodziny czy bliskiej
 • śmierci członka rodziny lub osoby bliskiej i żałoby
 • przemocy seksualnej (gwałt, molestowanie, nadużycie seksualne)
 • przemocy domowej
 • kryzysu małżeńskiego, partnerskiego czy rodzinnego
 • trudności w przechodzeniu na kolejne etapy rozwoju (np. urodzenie dziecka, przejście na emeryturę, śmierć współmałżonka)

 

Jaka jest rola interwenta kryzysowego?

Rolą interwenta jest wspieranie klienta i towarzyszenie mu w kryzysie, tak aby mógł osiągnąć równowagę. Zadaniem psychologa – interwenta jest nie pogłębianie kryzysu i skupienie uwagi klienta na poszukiwaniu sposobów jak poradzić sobie z trudną, kryzysową sytuacją w jakiej się obecnie znalazł np. poprzez pokazanie mu jak można spojrzeć na to zdarzenie z szerszej perspektywy.

 

Interwencja kryzysowa – jak wygląda jej przebieg?

Przebieg interwencji kryzysowej można podsumować w sześciu punktach:
1. Rozpoznanie i zdefiniowanie problemu.
2. Zapewnienie osobie w kryzysie bezpieczeństwa.
3. Zapewnienie wsparcia.
4. Rozważenie możliwości rozwiązania problemu.
5. Ustalenie planu działania.
6. Nakłonienie klienta do wdrożenia planu w życie.

interview

Zasady spotkań indywidualnych

 • Czas trwania spotkania 50 min
 • Klient termin spotkania może odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie; klient płaci za sesję, w której nie uczestniczył jeśli nie odwołał jej w ustalonym terminie
 • W przypadku spóźnienia się na spotkanie, czas nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana