Wsparcie psychologiczne

 

Szybki kontakt

+48 513 154 726
Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne to krótkoterminowa forma pomocy, skierowana do osób przeżywających kryzysy tj.: choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty interpersonalne, czy trudności natury emocjonalnej np. obniżony nastrój, nadmierna wybuchowość.

Ze wsparcia psychologicznego mogą również skorzystać osoby chcące podnieść poziom satysfakcji swojego życia i rozwinąć swój potencjał.

Ta forma spotkań skupia się na odnalezieniu zasobów klienta oraz zmierzeniu się z ograniczeniami w kontekście zgłaszanego problemu.

Wsparcie psychologiczne to również „forma pomocy oferowana osobom zdrowym, doświadczającym problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych” (Helena Sęk, 2001). Głównym celem wsparcia psychologicznego jest pomoc klientowi w aktywowaniu własnych zasobów w sytuacji kryzysowej i stresogennej. Rola psychologa sprowadza się do tego aby pomóc osobie w odzyskaniu wewnętrznej równowagi emocjonalnej i poczucia wpływu na swoje życie.

Kiedy i kto może skorzystać ze wsparcia psychologicznego?

Wsparcie psychologiczne może dotyczyć szerokiego zakresu trudności z jakimi zgłasza się klient do gabinetu psychologa np. gdy zmaga się z silnym stresem, napięciem, natłokiem myśli, jeśli czuje się przytłoczony nadmiarem obowiązków czy stoi przed podjęciem ważnej decyzji życiowej lub chcę wprowadzić zmiany w swoim życiu. Wsparcie psychologiczne to forma pomocy odpowiednia dla dzieci, nastolatków jak i dorosłych, może być realizowana w formie indywidualnej i grupowej –w postaci grup wsparcia.

Na czym polega wsparcie psychologiczne?

Wsparcie psychologiczne to krótkoterminowa forma pomocy, podczas której w gabinecie psychologa klient ma możliwość odreagowania emocjonalnego, obniżenia napięcia oraz podzielna się z terapeutą swoimi obawami czy wątpliwościami związanymi z trudną dla niego sytuacją. Pozwala to klientowi uporządkować swoje myśli, nazwać uczucia jakich doświadcza oraz odkryć swoje niekorzystne wzorce zachowania związane z tym zdarzeniem. Podczas rozmowy psycholog wspólnie z klientem ustalają cel spotkań oraz obszar do pracy terapeutycznej. Kolejnym etapem procesu wsparcia psychologicznego jest określenie planu działania przy równoczesnym wzmacnianiu zasobów klienta i poczucia jego sprawczości.

 

interview

Zasady spotkań indywidualnych

  • Czas trwania spotkania 50 min
  • Klient termin spotkania może odwołać najpóźniej 24 godziny przed umówioną wizytą; odwołana sesja nie podlega wtedy opłacie; klient płaci za sesję, w której nie uczestniczył jeśli nie odwołał jej w ustalonym terminie
  • W przypadku spóźnienia się na spotkanie, czas nie jest przedłużany, a opłata nie jest zmniejszana