Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ)

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) – krótka historia

We współczesnym stresującym świecie, dbanie o nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne jest niezwykle istotne. Często jesteśmy narażeni na presję i wyzwania, które mogą prowadzić do niezdrowych nawyków myślowych i zachowań.

Racjonalna Terapia Zachowania to metoda terapii krótkoterminowej wywodząca się z nurtu poznawczo-behawioralnego i psychologii kognitywnej. RTZ została stworzona przez amerykańskiego lekarza psychiatrę Maxie C. Maultsby jr. Podłożem do powstania współczesnej formy Racjonalnej Terapii Zachowania były m.in. ukazane w latach 50. XX wieku prace Alberta Ellisa nad Teorią Emocji Rational-Emotive (REBT), które dostarczyły teoretycznej podstawy dla aktualnej formy RTZ. To był okres, w którym psychoterapia koncentrowała się głównie na analizie przeszłości pacjenta, a mało uwagi poświęcano terapii skoncentrowanej na teraźniejszości.

Ellis stworzył terapię, która skupia się na analizie i zmianie irracjonalnych przekonań jako kluczowej umiejętności na drodze do poprawy zdrowia psychicznego.

Podstawowe założenia Racjonalnej Terapii Zachowania

Racjonalna Terapia ZachowaniaU podstaw Racjonalnej Terapii Zachowań leży idea wywodząca się z filozofii stoickiej zakładająca, że to nie fakty same w sobie wywołują emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Zwrócił na to uwagę przedstawiciel stoicyzmu Epiktet mówiąc, że to „Nie zdarzenia nas smucą, ale to jak je widzimy.“

Te słowa znajdują odzwierciedlenie w zasadach Racjonalnej Terapii Zachowania, która zakłada, że zmiana myśli powoduje zmianę reakcji ponieważ to, co myślimy, wpływa na to, jak się czujemy i jak się zachowujemy. Jeśli mamy negatywne przekonania typu „nie jestem wystarczająco dobry” lub „nie mogę sobie poradzić”, mogą one stać się głównym hamulcem na drodze do osiągnięcia celów.

W myśl zasad RTZ nie możemy zmienić faktów, ale zawsze możemy zmienić nasze niezdrowe przekonania o tych faktach – tym samym modyfikując nasze przekonania na zdrowsze. Kluczowym aspektem w tym nurcie jest praca nad identyfikacją destrukcyjnych myśli i zmianą ich skutków. Jeśli mamy irracjonalne lub negatywne przekonania, często odczuwamy negatywne emocje. Po zidentyfikowaniu irracjonalnych przekonań, pracujemy nad zmianą tych myśli na bardziej zdrowe, realistyczne i konstruktywne.

RTZ to metoda, która pomoże nam zrozumieć, dlaczego myślimy w taki, a nie inny sposób i jakie to ma konsekwencje w naszym życiu.

W Racjonalnej Terapii Zachowania wykorzystuje się techniki, takie jak praktyczne zastosowanie racjonalnych przekonań, analiza zniekształceń myślowych, eksperymenty behawioralne czy trening umiejętności społecznych.

Jak RTZ działa w pracy z przekonaniami?

Pierwszym krokiem w pracy z przekonaniami za pomocą RTZ jest identyfikacja irracjonalnych przekonań. To są przekonania, które nie są oparte na faktach, ani rzeczywistości, ale prowadzą do negatywnych emocji i zachowań. Przykładem może być przekonanie, że „muszę być doskonały, aby być wartościowym pracownikiem”.

Następnie, w drugim kroku, terapeuta RTZ pomaga klientowi zrozumieć, jakie konsekwencje mają te irracjonalne przekonania. Często prowadzą one do stresu, niezadowolenia, czy braku pewności siebie.

W trzecim kroku klient jest zachęcany do zastąpienia irracjonalnych przekonań bardziej racjonalnymi i pozytywnymi myślami. Przykładowo, można zamienić przekonanie „muszę być doskonały” na „mogę popełniać błędy i wciąż być wartościowym pracownikiem”.

Ostatni krok to wprowadzenie pozytywnych zmian Terapeuta RTZ pomaga klientowi zastosować nowe przekonania w codziennym życiu, co może oznaczać naukę nowych strategii radzenia sobie ze stresem, zwiększenie pewności siebie, czy doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Przykład: Powiedzmy, że marzysz o awansie w pracy, ale zawsze uważasz, że inni są bardziej kompetentni od Ciebie. Twoje negatywne przekonanie, że „nie jesteś wystarczająco dobry,” może Cię powstrzymywać od podjęcia kroków w kierunku awansu. Praca z tym przekonaniem metodą RTZ pomoże Ci zrozumieć, że wszyscy czasami popełniamy błędy, co pozwoli ci zmodyfikować niekorzystne przekonanie „nie jestem wystarczająco dobry”, na przekonanie wspierające typu: „jestem kompetentny i mogę się rozwijać”.

Pięć Zasad Zdrowego Myślenia według Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Zdrowe myślenie jest kluczowym elementem do osiągnięcia równowagi i dobrostanu psychicznego. Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) oferuje pięć zasad zdrowego myślenia, które mogą pomóc nam w radzeniu sobie z negatywnymi przekonaniami i myślami.

Pierwszą zasadą zdrowego myślenia według RTZ jest umiejętność rozróżniania faktów od własnych interpretacji i przekonań. Często to, co myślimy o danej sytuacji, jest jedynie subiektywną oceną. Warto zastanowić się, czy nasze myśli są oparte na faktach czy jedynie na naszych emocjach i przekonaniach.

Przykład: Jeśli ktoś nie odpowiada na naszą wiadomość, możemy pomyśleć, że nas nie lubi. Jednak fakt może być taki, że ta osoba jest po prostu zajęta.

Kolejną zasadą jest unikanie katastrofizowania, czyli nadmiernego dramatyzowania sytuacji. RTZ uczy nas, że większość problemów nie jest tak straszna, jak mogłoby się wydawać. Warto zachować zdrowy rozsądek i nie przesadzać w ocenie sytuacji.

Przykład: Strata pracy nie oznacza, że jesteśmy skazani na życie na ulicy. Może to być okazja do poszukiwania nowych możliwości zawodowych.

Trzecia zasada w zdrowym myśleniu to zrozumienie konsekwencji naszych myśli i działań. RTZ podkreśla, że nasze myśli mają wpływ na nasze emocje i zachowania, co może mieć długotrwałe konsekwencje.

Przykład: Jeśli ciągle myślimy negatywnie o sobie, nasza pewność siebie może ucierpieć, a to z kolei może wpłynąć na nasze relacje z innymi ludźmi.

Czwarta zasada polega na rozwijaniu zdrowych przekonań o sobie i świecie. Istnieje wiele negatywnych przekonań, które mogą nas blokować. Praca nad zastąpieniem ich bardziej pozytywnymi przekonaniami może prowadzić do większego zadowolenia z życia.

Przykład: Zamiast myśleć, że jesteśmy beznadziejni, możemy pracować nad przekonaniem, że mamy wartość i potencjał do rozwoju.

Ostatnia piąta zasada zdrowego myślenia sugeruje, że warto działać zgodnie z naszymi wartościami i celami życiowymi. Znajomość swoich wartości może pomóc nam podejmować bardziej świadome decyzje.

Przykład: Jeśli wartością jest dla nas zdrowie, to dbanie o siebie i podejmowanie aktywności fizycznej będzie ważniejsze niż siedzenie przed telewizorem.

Pięć Pytań Zdrowego Myślenia w kontekście Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Aby ocenić, czy nasze myśli i przekonania są zdrowe, Maultsby zaproponował kryterium, w postaci tzw. “Pięciu pytań zdrowego myślenia”, które pomagają zrozumieć i zmienić irracjonalne przekonania:

 1. Czy to przekonanie jest oparte na faktach?
  Pierwsze pytanie zdrowego myślenia brzmi: czy to przekonanie jest oparte na faktach?
  Często nasze myśli są oparte na założeniach i przekonaniach, które niekoniecznie muszą być prawdziwe. To pytanie pomaga nam zacząć proces analizy naszych przekonań. Czy to, w co wierzymy, ma rzeczywiste podstawy w faktach i dowodach? Czy nasze przekonanie jest oparte na emocjach lub błędnych przekonaniach? Klient jest zachęcany do identyfikacji konkretnych dowodów lub faktów, które potwierdzają lub kwestionują jego przekonanie.
  Przykład: Wyobraź sobie osobę, która martwi się, że jej przyjaciele nie lubią jej towarzystwa. Pytanie to może pomóc zastanowić się, czy istnieją fakty lub dowody, które potwierdzają to przekonanie, czy może jest to bardziej wynik własnych lęków i niepewności.
 2. Czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie?
  Drugie pytanie brzmi: czy to przekonanie chroni moje życie i zdrowie?
  Odpowiedź na to pytanie pomaga klientowi ocenić, czy trzymanie się danej myśli jest konieczne i przydatne w danej sytuacji. Często negatywne myśli są zbędne i nieprzydatne. Jeśli klient myśli, że „Muszę być doskonały we wszystkim, co robię”, pytanie „Czy to jest potrzebne?” może pomóc mu zrozumieć, że nie zawsze trzeba dążyć do doskonałości i że to może prowadzić do nadmiernego stresu.

 3. Czy to przekonanie najlepiej pomaga mi osiągnąć bliższe i dalsze cele?
  Trzecie pytanie: czy to przekonanie najlepiej pomaga mi osiągnąć bliższe i dalsze cele?
  Skupia się ono na ocenie, czy myśli i przekonania klienta pomagają mu osiągnąć pozytywne wyniki i dobrze się czuć, czy też przeciwnie, prowadzą do negatywnych emocji i zachowań. Często irracjonalne przekonania są wyjątkowo sztywne i nieelastyczne. To pytanie pomaga zrozumieć, czy nasze przekonanie jest absolutne, czyli formułowane w kategoriach „wszystko albo nic”.
  Przykład: Jeśli klient myśli, że „Nigdy nie uda mi się tego zrobić”, pytanie „Czy to pomaga?” może pomóc mu zrozumieć, że taka myśl jest demotywująca i może przeszkadzać w próbie osiągnięcia celu.
 4. Czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty lub ich unikać?
  Pytanie czwarte: czy to przekonanie pozwala mi rozwiązywać konflikty, lub ich unikać?
  Pomaga ono klientowi zastanowić się, czy te konkretne przekonania pomagają mu radzić sobie z konfliktami, skutecznie je rozwiązywać i osiągać pozytywne rezultaty, czy może przeciwnie, pogłębiają konflikty i prowadzą do negatywnych emocji?

 5. Czy to przekonanie pozwala mi czuć się tak jak chciałabym się czuć?
  To pytanie kładzie nacisk na to, czy twoje przekonania wpływają na twoje pożądane emocje. Pozwala klientowi bardziej skoncentrować się na ocenie, czy jego przekonania są zgodne z tym, jak chce się czuć, i czy warto pracować nad zmianą przekonań, jeśli okazuje się, że nie sprzyjają one dobremu samopoczuciu.

Pięć Pytań Zdrowego Myślenia w RTZ to skuteczne narzędzie do analizy i modyfikacji naszych przekonań, które wpływają na nasze emocje i zachowanie. Poprzez regularne korzystanie z tych pytań, możemy budować bardziej zdrowy i elastyczny sposób myślenia, co prowadzi do większego zadowolenia i osiągnięcia naszych celów życiowych.

Znaczenie Modelu ABCD w Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w RTZ jest model ABCD emocji, który pomaga pacjentom zrozumieć, dlaczego reagują emocjonalnie na różne sytuacje i wydarzenia oraz jak mogą efektywnie zarządzać swoimi emocjami. Model ten jest używany do analizy i zmiany negatywnych reakcji emocjonalnych na bardziej racjonalne i zdrowe.

Opis modelu ABCD emocji w terapii RTZ:

A – Zdarzenie Aktywujące

Pierwszym elementem modelu ABCD emocji jest „A”, co oznacza Zdarzenie Aktywujące. To konkretna sytuacja lub wydarzenie, będące jest źródłem reakcji emocjonalnej. Może to być coś tak prostego jak krytyka ze strony przełożonego w pracy, konflikt w związku, niepowodzenie w szkole lub jakiekolwiek innego rodzaju zdarzenie, które wywołuje emocje.

Przykład: Pracownik dostaje wiadomość od przełożonego, że jego projekt został odrzucony przez klienta, co oznacza, że będzie musiał popracować nad nim od nowa.


B – Przekonania

Kolejnym krokiem jest „B”, czyli zidentyfikowanie przekonań lub myśli, które towarzyszą zdarzeniu aktywującemu. Przekonania te stanowią pośrednią kategorię między zdarzeniem a emocją. Są kluczowe, ponieważ wpływają na to, jak osoba interpretuje Zdarzenie Aktywujące i reaguje emocjonalnie. Przekonania te mogą być racjonalne lub irracjonalne.

Przykład: Klient myśli, „Jestem beznadziejny. Zawsze wszystko robię źle, i nigdy nie osiągnę sukcesu w tej pracy.”


C – Konsekwencje Emocjonalne

Następnym krokiem jest „С” czyli Konsekwencje Emocjonalne, co oznacza emocje, które pojawiają się w odpowiedzi na Zdarzenie Aktywujące i Przekonania. Mogą to być emocje takie jak lęk, złość, smutek, czy frustracja. Te emocje są wynikiem Przekonań (B) i Zdarzenia Aktywującego (A). Konsekwencje emocjonalne są tym, co często stanowi główny problem w terapii RTZ.

Przykład: Klient czuje się bardzo przygnębiony i zniechęcony. Przestaje skupiać się na pracy, nie podejmuje żadnych działań w związku z projektem, i unika kontaktu z przełożonym.


D – Rozważanie

Ostatni krok w modelu oznaczony literą „D”, to rozważanie . W ramach terapii RTZ, pacjent jest zachęcany do analizy i kwestionowania swoich irracjonalnych Przekonań (B). Terapeuta pomaga pacjentowi zrozumieć, dlaczego te Przekonania są niezdrowe i prowadzą do negatywnych emocji (C). Następnie pacjent pracuje nad zmianą swojego myślenia, zastępując irracjonalne Przekonania bardziej zdrowymi i racjonalnymi alternatywami.

Przykład: Terapeuta pomaga klientowi zrozumieć, że jedno odrzucenie projektu nie oznacza, że jest całkowicie beznadziejny czy niekompetentny. Terapeuta wspiera klienta w znalezieniu bardziej zrównoważonej i konstruktywnej perspektywy.


Dzięki procesowi rozważania (D), pacjent ma możliwość przeformułowania swojego myślenia, co prowadzi do bardziej zdrowych i adaptacyjnych reakcji emocjonalnych. To podejście umożliwia pacjentom bardziej efektywne radzenie sobie ze stresem, lękiem, złością i innymi negatywnymi emocjami, co przyczynia się do poprawy ich ogólnego stanu psychicznego.

W ten sposób, poprzez pracę nad przekonaniami i sposobem myślenia (D), osoba ucząca się RTZ jest w stanie zmienić swoje emocjonalne reakcje na różne sytuacji. Model ABCD emocji w RTZ jest narzędziem, które pomaga pacjentom lepiej zrozumieć siebie, kontrolować swoje emocje i reagować na wydarzenia w bardziej konstruktywny sposób. W terapii RTZ kluczowe jest zrozumienie, że to nie same zdarzenia (A), lecz nasze przekonania i interpretacje tych zdarzeń (B), kształtują nasze emocje (C).

Racjonalna Samoanaliza – Zasady Radzenia Sobie w nurcie Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ)

Czym Jest Racjonalna Samoanaliza?

Jednym z ważnych elementów RTZ jest racjonalna samoanaliza, która pomaga osobom zrozumieć swoje myśli i reakcje emocjonalne oraz radzić sobie z nimi w bardziej zdrowy i skuteczny sposób Racjonalna Samoanaliza to proces, w którym jednostka bada i analizuje swoje własne myśli, przekonania i emocje w celu zrozumienia, dlaczego reaguje w określony sposób na dane sytuacje. Jest to technika stosowana w terapii RTZ, ale może być również użyteczna w codziennym życiu.

Zasady Racjonalnej Samoanalizy w nurcie RTZ

 1. Świadomość myśli i emocji
  Pierwszym krokiem w racjonalnej samoanalizie jest zrozumienie swojego własnego myślenia i emocji. Osoba korzystająca z RTZ uczy się być bardziej świadoma swoich przekonań i myśli oraz tego jakie emocje są nimi wywoływane. To jest kluczowe, ponieważ zrozumienie źródła swoich emocji jest pierwszym krokiem do ich kontrolowania.

 2. Identyfikacja irracjonalnych przekonań
  Kolejnym etapem jest identyfikacja irracjonalnych przekonań. Te przekonania to myśli i poglądy, które są nieodpowiednie, nieelastyczne i niekonstruktywne. To mogą być przekonania takie jak: „Muszę być doskonały”, „Wszyscy muszą mnie lubić” lub „Świat musi być sprawiedliwy”. Takie irracjonalne przekonania prowadzą często do negatywnych emocji i stresu.

 3. Analiza dowodów
  Terapeuta RTZ zachęca osobę do analizy dowodów na poparcie irracjonalnych przekonań. Celem jest pokazanie, że wiele irracjonalnych przekonań nie ma poparcia w rzeczywistości. Osoba korzystająca z metody RTZ uczy się analizować własne przekonania i poszukiwać dowodów na to, że są one niepoprawne lub przesadzone.

 4. Zmiana przekonań
  Kiedy irracjonalne przekonania zostaną zidentyfikowane i przeanalizowane, terapeuta pomaga klientowi w procesie zmiany tych przekonań na bardziej zdrowe i racjonalne alternatywy. To jest kluczowy krok w racjonalnej samoanalizie. Osoba korzystająca z metody RTZ praktykuje nowe bardziej elastyczne i adaptacyjne sposoby myślenia i radzenia sobie z emocjami w codziennym życiu.

 5. Akceptacja i empatia
  W RTZ istotne jest także nauczenie się akceptacji samego siebie i innych oraz rozwijanie empatii. Osoba ucząca się RTZ uczy się radzić sobie z krytyką ze strony innych i samej siebie oraz rozwijać zdrowe relacje z innymi ludźmi.

  Racjonalna Samoanaliza to kluczowy element terapii RTZ. Dzięki niej osoba staje się bardziej świadoma swojego sposobu myślenia i odczuwanych emocji. Posiada narzędzia do radzenia sobie z negatywnymi przekonaniami i reakcjami emocjonalnymi. To podejście pomaga poprawić zdrowie psychiczne i umożliwia bardziej satysfakcjonujące życie.

Korzyści ze stosowania Racjonalnej Terapii Zachowania – RTZ

RTZ może pomóc nam:

 • zrozumieć, dlaczego myślimy i reagujemy w określony sposób
 • kontrolować własne emocje i reakcje, na stresujące sytuacje
 • zmienić negatywne przekonania na pozytywne
 • poprawić nasze relacje z innymi, ponieważ pokazuje nam jak nasze zachowania wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi
 • osiągać lepsze wyniki w pracy i życiu codziennym poprzez bardziej racjonalne podejście do problemów

Dla kogo przeznaczona jest Racjonalna Terapia Zachowania?

Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest terapią przeznaczoną dla osób, które doświadczają różnych problemów emocjonalnych i behawioralnych.

RTZ może być pomocna dla osób:

 • z lękiem i fobią: RTZ pomaga w identyfikowaniu irracjonalnych przekonań, które leżą u podstaw lęku, i zmienia je na bardziej zdrowe przekonania,
 • z depresją: RTZ pomaga osobom z depresją w identyfikowaniu negatywnych myśli i przekonań, które przyczyniają się do depresji, oraz w zmianie tych myśli na bardziej pozytywne i realistyczne,
 • z niską samooceną oraz problemami związanymi z samoakceptacją: RTZ jest skuteczną metodą dla tych, którzy cierpią na niskie poczucie własnej wartości, brak pewności siebie lub mają trudności w akceptacji samego siebie,
 • z problemami w relacjach interpersonalnych: RTZ może pomóc osobom z trudnościami w relacjach międzyludzkich, pozwalając im zrozumieć swoje przekonania i reakcje emocjonalne w kontekście danej relacji,
 • doświadczających nadmiernego stresu: RTZ może być stosowana do zarządzania stresem, zdenerwowaniem i irytacją. Pomaga osobom w identyfikowaniu myśli, które nasilają te stany emocjonalne,
 • uzależnionych: RTZ może być skuteczną terapią dla osób borykających się z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania czy uzależnienie od hazardu. Pomaga w identyfikacji irracjonalnych przekonań, które podtrzymują uzależnienie, i w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie,
 • z zaburzeniami odżywiania: Osoby z anoreksją, bulimią czy zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym dotyczącymi jedzenia mogą znaleźć pomoc stosując RTZ w pracy nad zmianą negatywnych przekonań dotyczących ciała i jedzenia,
 • poszukujących rozwoju osobistego: RTZ może być również przydatna dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje myśli i emocje oraz są gotowi by pracować nad rozwojem osobistym.

RTZ jest elastyczną terapią, którą można dostosować do potrzeb konkretnej osoby. Niezależnie od rodzaju problemu, głównym celem RTZ jest pomoc w identyfikowaniu irracjonalnych przekonań i myśli oraz zmianie ich na bardziej zdrowe i adaptacyjne.

 


Bibliografia:

Maxie C. Maultsby jr. „ Racjonalna Terapia Zachowania“ Wydawnictwo Wulkan. 2008

Albert Ellis „Terapia krótkoterminowa“. Wydawnictwo GWP. 1999.