Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

solution

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) jest jednym z nurtów terapii krótkoterminowej, opiera się na prowadzeniu rozmów z klientem, który w swoim życiu potrzebuje zmiany lub nie potrafi sobie samodzielnie poradzić z problemami życiowymi.  Klient przy wsparciu terapeuty uczy się patrzeć na swoje dotychczasowe wybory z innej perspektywy. Psycholog ma ułatwić klientowi analizę, nazwanie, uporządkowanie i zrozumienie jego problemów bez nadmiernego rozpamiętywania negatywnych zdarzeń z przeszłości.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach dąży do poszukiwania najbardziej optymalnego rozwiązania trudnej sytuacji, w której znalazł się klient. Osoba pomagająca nie skupia się na odkryciu źródła problemu i jego analizowaniu. Wspólne spotkania  mają na celu wydobycie i wzmocnienie zasobów klienta, jego mocnych stron oraz budowanie wewnętrznej siły do przezwyciężania trudności. TSR ma szerokie zastosowanie w wielu obszarach m.in. w leczeniu uzależnień, depresji, zaburzeń odżywiania. Sprawdza się  także w pracy z klientami doświadczającymi np. przemocy, konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych itp.

Terapeuta w Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Terapeuta prowadzi rozmowę z klientem w taki sposób, aby pomóc mu  w  jak najkrótszym czasie znaleźć optymalne rozwiązanie problemu z jakim się zgłasza. Tutaj  klient jest uważany za eksperta od swojego życia, a terapeuta towarzyszy  mu w procesie wprowadzania zmian poprzez wydobywanie  jego talentów i zasobów osobistych.  Proces terapeutyczny skupia się na teraźniejszości i przyszłości, a analiza trudnych wydarzeń  z  przeszłości służy tylko po to by klient mógł zobaczyć i uświadomić sobie jakie  umiejętności czy zasoby, które posiada pomogły mu poradzić sobie  z tym zdarzeniem . Rola terapeuty polega na pokazaniu klientowi jak z jego przeszłych doświadczeń wydobywać rzeczy użyteczne i ważne z perspektywy  teraźniejszości i przyszłości.

Terapeuta podąża wraz z klientem jego indywidualną ścieżką poszukiwania rozwiązań,  bowiem tylko klient wie  kiedy problem,  z którym się zgłosił został rozwiązany. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zakłada, iż każdy posiada zasoby, a rolą terapeuty jest pomóc je nazwać i umiejętnie wykorzystać do szukania potrzebnych rozwiązań. Terapeuta nie daje gotowych rozwiązań  lecz jego rolą jest tylko towarzyszenie swojemu klientowi. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach zakłada, iż każdy posiada zasoby, a rolą terapeuty jest pomóc je nazwać i umiejętnie wykorzystać do szukania potrzebnych rozwiązań. Problem w tym podejściu terapeutycznym  rozumiany jest jako negatywny lecz naturalnie występujący element życia każdego człowieka, któremu możemy stawić czoło używając swoich mocnych stron i talentów.

Podejście TSR  koncentruje się na teraźniejszości, na tym co dzieje się tu i teraz. Przeszłość analizowana jest tylko z perspektywy pozytywnych doświadczeń, które mogą być użyteczne  w osiągnięciu oczekiwanej przez klienta zmiany. Jednym z założeń terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach jest przekonanie, że każda osoba szukająca pomocy jest wyjątkowa, niepowtarzalna oraz posiada wystarczające  zasoby osobiste by dany problem rozwiązać, a rolą terapeuty jest  pomoc w ich wydobyciu. Pomagający prezentuje postawę niewiedzy –  nie wie lepiej i więcej od klienta ponieważ to klient jest ekspertem od swojego życia. W TSR praca terapeutyczna koncentruje się na określaniu małych kroków w kierunku realizacji celu, jednocześnie uwzględniając realne możliwości i zasoby klienta.

Podstawowe założenia TSR:

 • Nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie.
 • Nigdy nie jest zawsze, zawsze są momenty, gdy najgorsza rzeczywistość wygląda trochę lepiej – wyjątki od problemu sugerują stosowne rozwiązania.
 • Koncentracja na pozytywach, rozwiązaniach, teraźniejszości i przyszłości, kierunek terapii wyznaczają potrzeby, a nie problem,  
 • Małe zmiany wywołują duże zmiany.
 • Klienci są pełni zasobów potrzebnych do znalezienia rozwiązania.
 • Klient jest ekspertem od swojego życia, czasami potrzebuje jednak wsparcia.
 • Klienci znają stosowne rozwiązania, oni określają cele terapii.
 • Opór nie jest użyteczną koncepcją w pracy -współpraca jest niezbędna.
 • Istnieje wiele sposobów spojrzenia na daną sytuację, żaden nie jest bardziej właściwy niż inne.

Dla kogo jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach zalecana jest dla osób w każdym wieku zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Szczególnie polecana jest dla osób, które:

 • pragną wzmocnić i ustabilizować swoje poczucie własnej wartości  
 • szukają wsparcia w sytuacjach kryzysowych np. wywołanych nagłą chorobą
 • doświadczają problemów w utrzymaniu satysfakcjonujących  relacji  w  rodzinie, w środowisku zawodowym  lub w grupie rówieśniczej
 • odczuwają chroniczny stres i ciągły stan wzmożonego napięcia
 • mają problemy wychowawcze z dziećmi             
 • utraciły kogoś bliskiego (np. na skutek  rozwodu, śmierci . rozstania, długotrwałej rozłąki),
 • czują, że ich kariera zawodowa utknęła w martwym punkcie i nie mają pomysłu  jak dalej pokierować swoim życiem
 • chcą przy wsparciu specjalisty zbudować wewnętrzną stabilną  motywację by wprowadzić pozytywne  zmiany w swoim życiu

Zalety Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

 • skupienie się  na zasobach klienta, jego mocnych  stronach, a nie  na deficytach czy zaburzeniach;
 • koncentracja na celach i zmianie, którą klient chce osiągnąć, a nie na problemach;
 • na jego dotychczasowych osiągnięciach, a nie na porażkach;
 • na wyjątkach od sytuacji problemowych, a nie częstotliwości występowania problemów i ich rozmiarach.
 • uniwersalność bowiem stosowanie  techniki i narzędzi pochodzących z nurtu TSR sprawdza się w wielu obszarach np. zaburzeniach nastroju, uzależnieniach czy w momencie doświadczania kryzysu życiowego

Filozofia centralna TSR:

 • Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej
 • Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO
 • Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego

Bibliografia:
Prochaska J. O., Norcross J. C., Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna, Warszawa 2006.
Szczepkowski J., Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016.